Όροι Χρήσης

Σας ενημερώνουμε ότι όλο το υλικό της ιστοσελίδας www.fashionidol.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού του fashionidol.gr και κάθε αναπαραγωγή και αναδημοσίευση του περιεχομένου της σελίδας αυτής, για οποιαδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε τρόπο, απαγορεύεται ρητά χωρίς προηγουμένως να έχει χορηγηθεί έγγραφη άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2121/93 σχετικά με τους κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στον Ελλαδικό χώρο.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα fashionidol.gr δηλώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα-στοιχεία του κάθε χρήστη προορίζονται και χρησιμοποιούνται μόνο για αποκλειστική χρήση της εταιρείας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από κανέναν άλλον πέραν της εταιρείας, σύμφωνα με τις τρέχουσες διατάξεις του Νόμου 2472/97 σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων .

Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη εχεμύθεια.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.fashionidol.gr θεωρεί ότι οι χρήστες του, έχουν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τις προϋποθέσεις και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας του, καθώς η περιήγηση τους και η περεταίρω χρήση τους στην ανωτέρω ιστοσελίδα συνεπάγεται την συναίνεση και την ρητή συγκατάθεσή τους με αυτούς τους όρους.